Gordon Lake Gravesend Kent UK

Fishing for “Rainbow Trout” at Gordon Gardens Gravesend Kent UK

One thought on “Gordon Lake Gravesend Kent UK

Leave a Reply